×
دستگاه سینتر پلاسمای جرقه‌ای
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پلتفرم: نانومواد

نام دستگاه (لاتین): Spark Plasma Sintering Machine

نام دستگاه (فارسی): دستگاه سینتر پلاسمای جرقه‌ای

نام کشور و شرکت سازنده: ایران- شرکت خلأپوشان فلز

مدل دستگاه: Nanizint 10i

حوزه تخصصی: سینتز و سنتز ترکیبات

مشخصات نمونه و کارکرد دستگاه به شرح زیر است:
- حداکثر ارتفاع نمونه: ۲۰ میلیمتر
- حداکثر دمای کاری: ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار اعمالی: ۴۰ مگاپاسکال
- میزان خلأ: ۰/۰۵ میلی بار
- حداکثر سرعت گرمایش: ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد بر دقیقه
- پهنای پالس اعمالی: ۱ تا ۷۸۰ میلی ثانیه
- دقت سیستم کنترل موقعیت فک: ۱۰۰ میکرون


قیمت کار با دستگاه به ازای هر نمونه با استفاده از قالب با قطر داخلی ۱۵ میلی‌متر به شرح زیر است:
* تا دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد: ۱.۲۹۶.۰۰۰ ریال
* ۸۰۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد: ۱.۶۲۰.۰۰۰ ریال


قیمت کار با دستگاه به ازای هر نمونه با استفاده از قالب با قطر داخلی ۲۵ میلی‌متر به شرح زیر است:
* تا دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد: ۱.۴۴۰.۰۰۰ ریال
* ۱۰۰۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد: ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال
* ۱۵۰۰-۱۰۰۰ درجه سانتیگراد: ۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال
* ۱۹۰۰-۱۵۰۰ درجه سانتیگراد: ۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال
* ۲۵۰۰-۱۹۰۰ درجه سانتیگراد: ۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال


قیمت کار با دستگاه به ازای هر نمونه با استفاده از قالب با قطر داخلی ۵۰/۸ میلی‌متر (۲اینچ) به شرح زیر است:
* تا دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد: ۲.۴۴۸.۰۰۰ ریال
* ۱۰۰۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد: ۳.۰۶۰.۰۰۰ ریال
* ۱۳۰۰-۱۰۰۰ درجه سانتیگراد: ۴.۰۸۰.۰۰۰ ریال

نکته: زمان معمول برای انجام این تست ۱۵ دقیقه است. برای نمونه‌های خاصی که نیاز به زمانی بیشتری است به ازای طولانی شدن هر ۱۵ دقیقه زمان خدمات، ۲۵ درصد به قیمت پایه خدمات اضافه خواهد شد.

نکته: در صورت نیاز متقاضی، امکان تهیه قالب سفارشی در ابعاد مختلف وجود دارد.

از جمله مزایای این دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- زینتر و سنتز سریع مواد در دماهای کمتر و زمان‌های کوتاه‌تر نسبت به روش‌های زینتر معمول
- تولید موادی با خواص فیزیکی و مکانیکی بهبودیافته با اندازه دانه کوچکتر نسبت به روش‌های معمول
- امکان ثبت داده‌های مهم سینتر پلاسمای جرقه‌ای نظیر جابجایی، دما و فشار حین فرآیند سینتر
- عدم نیاز به شکل‌دهی اولیه

نظـــرات